Polityka Prywatności

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?


Administratorem Twoich danych osobowych jest:


ALBA THYMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szkolna 98, 62-002 Suchy Las NIP: 7820026054 REGON: 63251406600000 KRS: 0000152323


Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny 
z obowiązującymi przepisami prawa.


Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?


We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się:

 • pod adresem e-mail: iod@albathyment.com.pl,
 • pod numerem telefonu: 618115407,
 • listowanie pod adresem: ALBA THYMENT sp. z o.o. ul. Szkolna 98, 62-002 Suchy Las

 • Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych ani swojego przedstawiciela.


  Jakie jest źródło moich danych - skąd są pozyskiwane?


  Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie w momencie, w którym kontaktujesz się z nami w związku z chęcią zakupu produktów oferowanych przez ALBA THYMENT sp. z o.o. Twoje dane pozyskujemy w różnych celach, jak również przetwarzamy je w różnych zakresach i na różnej podstawie prawnej przewidzianej w RODO. Różny jest też
  Czas przetwarzania danych osobowych. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy 
te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych i przedstawiamy je poniżej.


  Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz cel przetwarzania?


  1. Rejestracja konta Klienta przez stronę WWW

  2. Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia Klientom rejestracji przez stronę www.
   Zakres danych. Imię, Nazwisko, numer telefonu, ewentualnie inne dane, które zdecyduje się podać Klient,
   Podstawa prawna. Przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. konieczność podania danych osobowych w celu rejestracji konta klienta przez stronę https://www.albathyment.com.pl/, https://www.alba1913.pl,http://www.alba1913.com,https://www.balsamique.pl/, oraz https://apothia.pl/
   Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

  3. Zakup towaru przez stronę www

  4. Opis.Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia Klientom zakupu towaru przez stronę www
   Zakres danych. W celu umożliwienia zakupu towaru przez stronę www przetwarzane są następujące dane osobowe Klienta: Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
   Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

  5. Płatność za zamówienie

  6. Opis.Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia Klientom zapłaty za zamówienie
   Zakres danych. W przypadku dokonywania płatności za zamówienie przetwarzane są następujące dane osobowe: Imię, Nazwisko, numer rachunku bankowego, adres zamieszkania,
   Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   Czas przetwarzania danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

  7. Zakup towaru w sklepie stacjonarnym

  8. Opis. Dane osobowe są przetwarzane przy okazji zakupu w sklepie stacjonarnym, w przypadku gdy Klient pozostawia swoje dane osobowe Sprzedawcy
   Zakres danych. W przypadku zakupu produktów i wyrobów oferowanych przez Alba Thyment sp. z o.o. w sklepie stacjonarnym przetwarzane są następujące dane osobowe: Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
   Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   Czas przetwarzania danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

  9. Zdalny zakup towaru lub usługi, zapytanie ofertowe

  10. Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia Klientom zdalnego zakupu towaru a także udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe
   Zakres danych. W związku ze zdalnym zakupem towaru lub usług oraz składaniem zapytań ofertowych przetwarzane są następujące dane osobowe imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
   Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania umowy lub świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   Czas przetwarzania danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

  11. Zwrot towaru

  12. Opis.Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia Klientowi zwrotu towaru
   Zakres danych. W celu umożliwienia Klientom zwrotu towaru przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu,
   Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, w celu wykonania umowy lub świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   Czas przetwarzania danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

  13. Kontakt telefoniczny z Klientami

  14. Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia Klientom kontaktu telefonicznego z Administratorem.
   Zakres danych. W tym celu przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu.
   Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, w celu wykonania umowy lub świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   Czas przetwarzania danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat

  15. Kontakt mailowy z Klientami

  16. Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia Klientom kontaktu mailowego z Administratorem.
   Zakres danych. W tym celu przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail.
   Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, w celu wykonania umowy lub świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   Czas przetwarzania danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat

  17. Kontakt z Klientami poprzez FANPAGE na Facebooku

  18. Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia Klientom skontaktowania się z podmiotem Alba Thyment poprzez FANPAGE'u na Facebooku
   Zakres danych. W tym celu przetwarzane są następujące dane osobowe imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek.
   Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, w celu wykonania umowy lub świadczenia usług art.. 6 ust. 1 lit. b RODO
   Czas przetwarzania danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

  19. Kontakt z Klientami poprzez Messenger

  20. Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia Klientom kontaktu poprzez Messenger.
   Zakres danych. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia Klientom kontaktu poprzez Messenger.
   Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   Czas przetwarzania danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

  21. Kontakt z Klientami poprzez WhatsApp

  22. Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia Klientom kontaktu poprzez WhatsApp
   Zakres danych. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia Klientom kontaktu poprzez WhatsApp.
   Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   Czas przetwarzania danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

  23. Kontakt z Kontrahentami poprzez aplikację Slack

  24. Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia Kontrahentom kontaktu poprzez aplikację Slack.
   Zakres danych. W celu umożliwienia Kontrahentom kontaktu poprzez aplikację Slack przetwarzane są następujące dane osobowe : imię, nazwisko, adres,  adres e-mail, numer telefonu, wizerunek.
   Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

  25. Wysyłka zamówionego towaru

  26. Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia zamówionego towaru Klientowi.
   Zakres danych. W celu świadczenia usługi wysyłki zamówionego towaru Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu
   Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży lub świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych produktów lub usług, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem lub usługą. Dane przetwarzane są najpóźniej do dnia wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży lub świadczenia usług.

  27. Reklamacja produktu zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego

  28. Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia Klientom dokonywania reklamacji zakupionych produktów.
   Zakres danych. W celu umożliwienia Klientom dokonywania reklamacji produktów przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
   Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
   Czas przetwarzania danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

  29. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi

  30. Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia Klientom wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi.
   Zakres danych. W celu umożliwienia Klientom korzystania z uprawnień z rękojmii przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu,
   Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
   Czas przetwarzania danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

  31. Obsługa informatyczna

  32. Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia świadczenia usług informatycznych dostosowanych do potrzeb Klienta.
   Zakres danych. W związku z obsługą informatyczną Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
   Podstawa prawna. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu właściwej obsługi informatycznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

  33. Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze strony internetowej, na której znajduje się sklep internetowy, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego serwisu

  34. Opis. Dane są przetwarzane w celu:
   - zapewnienia lepszej obsługi Klientów oraz Kontrahentów korzystających z usług Administratora,
   - analizy danych statystycznych i dostosowania stron internetowych do preferencji odwiedzających,
   - administrowania stronami internetowymi, w tym sklepem internetowym.
   Zakres danych. Administrator przetwarza następujące dane osobowe dotyczące aktywności Klienta na stronach internetowych Administratora, w tym w także w sklepie internetowym: odwiedzane strony i podstrony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące historii wyszukiwania, adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.
   Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usług (przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   Czas przetwarzania danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

  35. Księgowość, rachunkowość

  36. Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
   - prowadzenia rachunkowości (księga przychodów lub rozchodów, ew. księgi rachunkowe),
   - prowadzenia ewidencji VAT,
   - sporządzania miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
   - sporządzania sprawozdań do urzędu skarbowego oraz statystycznego,
   - sporządzania sprawozdań finansowych.
   Zakres danych. W tym celu Administrator przetwarza: imię, nazwisko, adres, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, adres prowadzonej działalności gospodarczej), numer rachunku bankowego.
   Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność spełnienia przez Administratora obowiązków ciążących na niego na mocy przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
   Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej, rachunkowej, podatkowej, kadrowo-płacowej. Wystawione paragony imienne i faktury VAT Administrator przechowuje do dnia wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, czyli przez 5 lat, licząc od dnia końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

  37. Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

  38. Opis. Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Prowadzenie rachunkowości, spełnienie obowiązków podatkowych, egzekucja zapłaty za świadczone usługi.
   Zakres danych. W związku z ustaleniem, dochodzeniem i egzekucją roszczeń przetwarzane są następujące dane osobowe imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.
   Podstawa prawna. Prawnie uzasadniony interes - dochodzenie roszczeń i obrona praw (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora)
   Czas przetwarzania danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

  39. Kontakt z Klientem- rozpatrywanie skarg, wniosków, zapytań

  40. Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia skarg, wniosków, zapytań.
   Zakres danych. W tym celu Administrator przetwarza: imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon.
   Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f uzasadniony interes prawny Administratora polegający na ulepszaniu i podnoszeniu jakości świadczonych produktów i usług.
   Czas przetwarzania danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

  41. Analiza niepożądanych skutków ubocznych zastosowanych kosmetyków i produktów farmaceutycznych

  42. Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu analizy i następnie wyeliminowania niepożądanych skutków ubocznych
   Zakres danych. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klientów takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon e-mail, ewentualnie dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia.
   Podstawa prawna. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit f uzasadniony interes prawny Administratora polegający na wyeliminowaniu niepożądanych skutków ubocznych zastosowanych produktów.
   Czas przechowywania danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.
   Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez czas korzystania przez osobę fizyczną ze stron udostępnionych przez Administratora poprzez Facebook

  43. Korzystania z usług podmiotów trzecich lub zakup towarów od podmiotów trzecich dla potrzeb prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej przez ALBA THYMENT sp. z o.o.

  44. Opis. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą korzystamy z dostaw towarów i usług od osób trzecich.
   Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe:
   Reprezentanta Kontrahenta – imię, nazwisko, funkcję/ stanowisko, służbowy adres e-mail, służbowy, nr telefonu, nazwę firmy, którą Reprezentant reprezentuje,
   Kontrahenta (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) – imię, nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer rachunku bankowego.
   Podstawa prawna. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. 
w związku z negocjacjami, zawarciem i wykonaniem umowy świadczenia usług zawartej pomiędzy ALBA THYMENT sp. z o.o. a Kontrahentem. Ponadto podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych, wynikający z niezbędności przetwarzania danych osobowych dla realizacji działań i zamierzeń gospodarczych Administratora (dochodzenie i obrona przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego).
   Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez czas prowadzenia współpracy gospodarczej, maksymalnie przez okres 3 lat od dnia ostatniego kontaktu pomiędzy Administratorem a Reprezentantem Kontrahenta (a dłużej jedynie do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy stron). Dane osobowe wynikające z faktur są przetwarzane przez okres przechowywania faktur VAT, wymaganych przez przepisy prawa, tj. przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku VAT z tytułu faktury VAT.

  45. Reklamacja zakupionych towarów przez kontrahenta

  46. Opis. Dane osobowe Reprezentantów Kontrahentów są przetwarzane w celu umożliwienia dokonywania reklamacji zakupionego towaru
   Zakres danych. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe kontrahentów takie jak: imię i nazwisko, stanowisko służbowe (oraz informacja o firmie, w której osoba jest zatrudniona), korespondencyjny adres służbowy, służbowy adres e-mail oraz służbowy numer telefonu
   Podstawa prawna. Podstawą prawną jest przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO
   Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Reprezentantów Kontrahentów będą przechowywane przez okres prowadzenia współpracy gospodarczej, a także po jej zakończeniu, gdy istnieją uzasadnione przesłanki, że współpraca ta będzie wznowiona lub do czasu przedawnienia roszczeń,

  47. Monitorowanie siedziby spółki wyłącznie na zewnątrz. Przetwarzanie wizerunku pracowników, kupujących w tym osób fizycznych , odbierających osobiście zakupiony towar oraz kontrahentów

  48. Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie siedziby Administratora Danych
   Zakres danych. Administrator danych osobowych przetwarza wizerunek
   Podstawa prawna. Podstawą prawną jest Przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
   Czas przetwarzania danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy

  Komu przekazywane są moje dane osobowe?


  Administrator Danych Osobowych, z najwyższą starannością dba o poufność Twoich danych osobowych. Z uwagi na konieczność wypełnienia zobowiązań umownych oraz zapewnienia prawidłowego wykonywania usług na rzecz naszych Klientów, dane osobowe są przekazywane wskazanym poniżej osobom.


  Dostawcy usług

  Twoje dane osobowe przekazujemy także dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności. Dostawcy zaopatrują Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług na rzecz Klientów oraz zarządzanie organizacyjne. Dane przekazujemy np. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne oraz obsługę systemów informatycznych np. dostawcom oprogramowania, w tym także dostawcom serwerów, na których przechowywane są dane osobowe.  Organy państwowe

  Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
  Administrator przekazuje dane osobowe poza obszar Unii Europejskiej, a także poza Europejski Obszar Gospodarczy.  Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?


  Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług oferowanych przez Administratora (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług na Twoją rzecz. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


  Jakie mam prawa?


  Administrator, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zapewnia realizację Twoich praw związanych Z przetwarzaniem danych osobowych, opisanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na:

 • pod adresem e-mail: iod@albathyment.com.pl,
 • pod numerem telefonu: 618115407,
 • listowanie pod adresem: ALBA THYMENT sp. z o.o. ul. Szkolna 98, Suchy Las 62-002

 • W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • złożenia sprzeciwu wobec wykorzystania danych,
 • żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • dostępu do danych,
 • żądania sprostowania danych,
 • przenoszenia danych do innego administratora.

 • W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?
  Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.


  Prawo do złożenia skargi
  Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dołącz do klubu Apothia

  Koszyk